SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nya matchtröjor m.m.
Hej alla i IFK Lund Bordtennis!
Som många av er vet har vi bytt från Stiga till Woodhouse/Yasaka (vilket också inkluderar märkena Donic och Nittaku). Detta innebär att klubben kommer att köpa prylar av dessa märken när vi köper exempelvis bord, barriärer och bollar. Det innebär också att det är kläder från Yasaka som våra representationslag kommer att ha på sig (och alla andra också, efter att Stigakläderna har fasats ut) och kläder och utrustning från Woodhouse/Yasaka som ni kommer att hitta i vår klubbshop hos Sydsport (https://www.sydsport.com/klubbshopen/ifk-lund.html).

Därutöver innebär avtalet med Woodhouse vissa fördelar för alla medlemmar. Vi har minst 20% rabatt på ordinarie pris på allt från Woodhouse hos Sydsport (men notera att klubbkläderna i klubbshopen redan har rätt pris inklusive vår rabatt). För att få del av denna rabatt ska ni göra följande:
 1. Gå in på www.sydsport.com
 2. Skapa ett konto där ni anger att ni tillhör IFK Lund (om ni inte kan göra det i samband med att ni skapar kontot, kan ni direkt efteråt ange adress och där också ange IFK Lund som företag/klubb).
 3. Mejla till order@sydsport.com och berätta att ni har skapat ett konto (och att ni tillhör IFK Lund) så verifierar de kontot och ser till så att ni får medlemspriser/klubbrabatt.
 4. Logga ut och logga in när ni fått bekräftelse på att kontot blivit verifierat.
 5. Klart (innebär tillgång till större utbud samt rabatterade priser direkt vid inloggning.)
Ni som vill prova matchkläderna innan ni köper dem till er själva eller era barn (årets julklapp?!) kan göra det hos Marcus i "glasburen" innanför entrén. Vi har tagit hem matchtröjor för både killar och tjejer i de flesta storlekar och även shorts och kjolar att prova. På så sätt slipper ni riskera att beställa fel storlek. När ni har provat och bestämt er kan ni antingen beställa via Marcus eller via Sydsport. Det bestämmer ni själva.

För att kicka igång samarbetet ordentligt har Woodhouse även en kampanj särskilt för oss nu inför julen (se bifogade filer). För att kunna ta del av priserna i denna julkampanj, måste ni lämna in era beställningar till Marcus senast 13 december. Ni kan göra detta på plats i glasburen eller via e-post marcus@ifklund.net. Glöm inte att ange storlekar och andra viktiga detaljer när ni beställer.

Jag är mycket nöjd med vårt nya samarbete och jag hoppas och tror att ni kommer att bli det också!
 
Mvh Fabian Beijer
 
 
 
 
 
Kontaktuppgifter och klubbinfo

IFK Lunds bordtennissektion bildades 1959 och firade 60-årsjubileum 2019, samma år som IFK Lund fyllde 100 år. Sedan början av 2022 är IFK Lund Bordtennis en egen förening och inte längre en sektion. Istället för klubben IFK Lund med flera sektioner finns nu de två idrottsföreningarna IFK Lund Bordtennis och IFK Lund Friidrott, samt IFK Lund Stödförening, som inte bedriver någon idrottslig verksamhet, utan istället förvaltar IFK Lunds fonder och fastigheter, med allt vad det innebär.

 

 • Organisationsnummer: 802539-3581
 • RF-nummer: 55644
 • Postadress: c/o Fabian Beijer, Egnahemsvägen 12 23239 ARLÖV
 • Faktureringsadress: c/o Kasper Rasmussen, Dalbyvägen 39, 232 34 Arlöv
 • E-post för fakturor: ekonomi@ifklund.net
 • Klubbens e-postadress: info@ifklund.net
 • Ordförandes e-postadress: ordf@ifklund.net
 • Telefon: 046-138412 (Ronny Rasmusson) 0705-809139 (Fabian Beijer. Nås lättare på SMS/e-mail/Messenger/Whatsapp.)
 • Plusgiro: 2104979-6
 • Bankgiro: 5881-7651
 • Swish: 1234903100

   

Styrelsen

Ordförande

Fabian Beijer, 0705-80 91 39 (MOB)

E-post: ordf@ifklund.net

Vice ordförande:  

Paul von Heiroth, 0705-35 60 75 (MOB)

E-post: paulvonheiroth@gmail.com

Kassör:

Kasper Rasmussen  0735-00 03 65 (MOB)

E-post: ekonomi@ifklund.net

Sekreterare:

Mikael Andersson

E-post: mikael.andersson.hem@gmail.com 

Ledamöter:

Sofie Andersson

E-post: thiandersson@gmail.com 

Vincent Henriquez

E-post: Vincent.Henriquez@live.se 

Harry Larsson, 0702-92 15 59 (MOB)

E-post: harry1.larsson@gmail.com

Suppleant: 

Daniel Törngren

E-post: daniel_torngren@hotmail.com 

Adjungerad: 

Ronny Rasmusson, 046-13 84 12 

E-post: ronny@ifklund.net

Hemsidan m.m. 

Christer Lindblom

E-post: info@ifklund.net   

 

Hitta till hallen

Klicka här för karta till hallen. Adress till Centrala Idrottsplatsen är Fasanvägen 2, 227 32 Lund.

IFK Lunds pingishall är en del av IFK-hallen. IFK-hallen sitter ihop med Bollhuset, men har en annan ingång. Gå in på Centrala idrottsplatsen och följ huset förbi tyngdlyftning och kampsport tills du kommer till den sista dörren. Gå in där och gå sedan till höger. När du är inne genom den röda dörren så är du i IFK-hallen. Gå sedan direkt till vänster bredvid styrketräningsavdelningen så kommer du snart till pingishallen.

Integritetspolicy

Integritetspolicy Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

IFK Lund Bordtennis 802539-3581 (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

 

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun. Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen Avtal
Föreningsadministration Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet Avtal
Licenshantering Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet Avtal
Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen Intresseavvägning
Besök på vår hemsida Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier Intresseavvägning och ibland samtycke  
Tillträdesförbud Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan Rättsligförpliktelse

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se. Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheterOm du vill veta mer Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 

Minnesord

Vila i frid Mats Johansson (1958-2020)

Som många redan känner till förlorade vi en av IFK Lund Bordtennis viktigaste krafter, Mats Johansson, den 6:e december. Mats drabbades helt oväntat av något i sitt hem, och det gick tyvärr inte att rädda hans liv.
Vi i IFK Lund Bordtennis har inte bara förlorat en styrelsemedlem, tävlingsledare, domare och spelare, utan även en fantastiskt trevlig och stabil person som varken tog sig själv eller något annat på alltför stort allvar. Mats hade dock åsikter om det mesta och kunde vara skarp och bestämd när det behövdes, men han sa sin mening med glimten i ögat och hade alltid verksamhetens bästa för ögonen.
Att ha haft en så intelligent, stabil och skärpt person som Mats i sektionen har varit oerhört värdefullt, bland annat för att man alltid har vetat att det som inte är tillräckligt bra eller genomtänkt kommer att kritiseras och ifrågasättas, men även för att man hela tiden har kunnat vara säker på att Mats kommer att lösa sina uppgifter, exempelvis när han har varit tävlingsledare.
Jag är glad att jag lyckades få Mats att återvända till pingisen och bli engagerad i IFK Lund, men jag är så oerhört ledsen för att hans tid i klubben och på jorden blev alldeles för kort. Vi är många som saknar Mats och han kommer att vara saknad under lång tid. Det enda vi kan göra nu är att förvalta Mats minne och arv och leva upp till de höga krav som Mats ställde på sig själv och på andra, samtidigt som vi gör det i Mats anda, med glimten i ögat.
Tack för allt, Mats.
 
För styrelsen i IFK Lund Bordtennis,
Fabian Beijer, ordförande
 
 
Vila i frid Lars Timner (1941-2017)
Lars Timner, Lund, har avlidit, 76 år gammal. Han sörjs närmast av hustrun Marianne samt sönerna Urban och Henrik med familjer.
 
IFK Lund Bordtennis börjar använda SportAdmin Kansliservice

IFK Lund Bordtennis börjar använda SportAdmin Kansliservice

Nu börjar vi använda SportAdmin Kansliservice, ett automatiserat och digitalt föreningssystem för att skapa ännu bättre förutsättningar att utveckla vår verksamhet.

För dig som medlem innebär det att du kan betala med fyra olika digitala betalningsmetoder i samarbete med Billmate. Dessutom innebär det en minskad manuell administration för oss som förening.

De betalningsmöjligheter som erbjuds är:

 • Kortbetalning
 • Fakturabetalning*
 • Delbetalning*
 • Swish (nyhet från och med 11/8, 2022)

* vid faktura- eller delbetalning kommer det att tas en lätt kreditupplysning. Detta är en standardkontroll och ingenting som påverkar din kreditvärdighet.

 

Vad innebär det för föreningen?

Processen blir mer eller mindre helt automatiserad, och vi kan erbjuda fler betalsätt än tidigare. Vi frigör många arbetstimmar från våra administratörer som tidigare gått åt att manuellt registrera och bocka av fakturor. Det gör att vi istället kan lägga mer av vår tid på att utveckla föreningen. Naturligtvis är kansliservice inte gratis för föreningen, men vi ser det som väl investerade pengar, eftersom tiden kan användas till annat som kommer föreningen till del.

 

Vad innebär det för mig som medlem?

För dig som medlem innebär det en smidigare upplevelse vid anmälan och betalning, och fler betalningsmetoder.

Du får dessutom tillgång till MedlemsAppen där du har ditt, eller ditt barns aktiviteter, kalender, utskick mm. Medlemsappen kan användas på många olika sätt. Vi får se hur den bäst kan användas inom vår förening.

Ladda ner ”SportAdmin MedlemsApp” från AppStore eller Google Play, om du inte redan gjort det!

Notera att ni som har obetalda fakturor kommer att märka av övergången till kansliservice och Billmate när påminnelser skickas ut.

Allt som tidigare skulle ha fakturerats kommer nu att dyka upp i era mailboxar i form av aviseringar istället. När ni får era aviseringar är det viktigt att ni agerar, oavsett om ni anser att aviseringen är korrekt eller inte. På så sätt kan vi tillsammans få mycket bättre ordning och reda på vem som ska betala och har betalat vad, etc.

Har ni frågor når ni mig på ordf@ifklund.net

 

Styrelsen / Fabian Beijer, ordförande

 
Facebook
Våra sponsorer